Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

«Λιθοθέασις»Πολιτιστική Διαδρομή Λαγκαδίων 
«Λιθοθέασις» 


Η «Λιθοθέασις» αποτελεί το πρώτο σχεδιαζόμενο έργο από την Cornucoopia Κοιν.Σ.Επ και στόχο έχει να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ισοβαρή ανάπτυξη της Γορτυνίας ως ιδιαίτερα θελκτικού προορισμού. Μια ανάπτυξη βιώσιμη και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Πρόκειται για ένα επώνυμο θεματικό προορισμό πολιτιστικού τουρισμού με βάση το συνεκτικό στοιχείο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Λαγκαδινών μαστόρων και το γενικότερο ιστορικό αποτύπωμα των Λαγκαδίων.

Περιλαμβάνει δύο σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές εντός του οικισμού των Λαγκαδίων, που ξεναγούν τον επισκέπτη σε 20 περίπου τοπόσημα και ένα χώρο πληροφόρησης και ψηφιακής ξενάγησης (info point). Παράλληλα, ενσωματώνει πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών και αυτοματοποιημένων υπηρεσιών.

Η Πολιτιστική Διαδρομή παροτρύνει τον επισκέπτη να περιηγηθεί μέσα στον οικισμό, να ανακαλύψει τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του (αρχιτεκτονικά, ιστορικά, λαογραφικά) και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του που συγκροτείται από την σχέση του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον.

Θα έλεγε κανείς ότι μια τέτοια διαδρομή εντός των Λαγκαδίων, συνοδευόμενη από σήμανση κατεύθυνσης και πληροφόρησης και από οπτικοακουστική-ψηφιακή ξενάγηση (μέσω Smartphone), ομοιάζει με ένα υπερσύγχρονο, υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής.

Συνάμα, ο χώρος πληροφόρησης και εικονικής ξενάγησης, ο οποίος αναφέρεται σε ισόγειο χώρο στον κεντρικό οδικό άξονα του οικισμού, συντελεί καθοριστικά στη γνωστοποίηση- ορατότητα της Διαδρομής και παρέχει στον επισκέπτη τα απαραίτητα έντυπα και ηλεκτρονικά συνοδευτικά (έντυπος χάρτης, εφαρμογή ξενάγησης γιαSmartphone κ.α) της περιήγησης. Παράλληλα οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που παρέχει, δημιουργούν προϋποθέσεις εξαιρετικής ξενάγησης στον χρηστή, προσφέροντάς του μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης και αποτελούν στοιχείο έλξης και προβολής.

Κατά αυτό τον τρόπο η «Λιθοθέασις» δύναται να τονώνει σημαντικά την επισκεψιμότητα της περιοχής και να αυξήσει τον χρόνο παραμονής του επισκέπτη στον οικισμό. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ευκαιρίες στις υπάρχουσες επιχειρήσεις, προσελκύσει νέες επενδύσεις και παράλληλα ενεργοποιεί την ζωή του οικισμού και σε άλλα τμήματά του πέραν του κεντρικού εμπορικού άξονα.

Η Cornucoopia Κοιν.Σ.Επ βρίσκεται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαγκαδίων «Λιθοθέασις». Για την υλοποίηση του έργου, προϋπόθεση είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η ενεργός συμμετοχή πολλών παραγόντων που συνεργάζονται, συμφωνούν και υιοθετούν το όλο εγχείρημα αποκτώντας τρόπον τινά την «κυριότητα/ownership». Προϋποθέτει δηλαδή αποτελεσματικές συνέργειες.

Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε τις επαφές μας με τους κρατικούς οργανισμούς, τους φορείς της περιοχής και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, για την ταχύτερη και ουσιαστικότερη υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, σχεδιάζουμε δημόσια παρουσίαση του έργου, με χαρακτηριστικά διαβούλευσης, με σκοπό την αναλυτικότερη ενημέρωση του κοινού και τον εμπλουτισμό της «Λιθοθέασις» με στοιχεία προτεινόμενα από την τοπική κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο cornucoopia.koinsep@gmail.com
Δημοσίευση σχολίου