Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

η πορεία εργασιών στο κοτόμυαλο

Αφου έστρωσαν με 17 σιδηροδοκούς  Η  8.5 m ο καθένας και ύψος 60  cm , βάρος ο καθένας 1500kg

Σιδέρωσαν το κατάστρωμα και σήμερα έπεσεν τα μπετά Δημοσίευση σχολίου