Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

λέγεσαι Κουρής ?

Γενεαλογικό Δένδρο των Κουραίων (ενός σογιού ....μόνο)προερχόμενων απο την Κερέσοβα Λαγκαδίων .


Πρόλογος του Δημήτρη Παν.Κουρή 
για το έργο ,του Γενεαλογικού Δένδρου των Κουραίων , 
μια εξαιρετική ,πολύχρονη εργασία, που έκαναν μαζί με τον Μαρίνη Φωτ.Κουρή και τον Ευστάθιο Αθαν.Κουρή 
<<Κουρής όπως ανέφεραν πρόγονοί μας , σκοτώθηκε στην Μάχη του Λάλα 13/6/1821 , με τους τούρκους. Εμείς οι επόμενοι δεν συγκρατήσαμε το ονομά του.
Απο αυτόν Γεννήθηκαν οι : ( δείτε τον κατάλογο που ακολουθεί)>> 

Δημοσίευση σχολίου