Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

χωρίς Αντιδήμαρχο τα Λαγκάδια

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Γορτυνίας όρισε Αντιδημάρχους με θητεία από 1-3-2017 μέχρι 31-8-2019.

1. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη του Σπυρίδωνος κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Βυτίνας 

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:

α) Προγραμματισμό, Ανάπτυξη, Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ.

β) Γραφείο κίνησης και Διαχείριση οχημάτων.

γ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Κοιμητήρια.

2. Τον κ. Παρασκευόπουλο Διονύσιο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Ηραίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:

α) Ιαματικές Πηγές Λουτρών Ηραίας.

β) Δράσεις αγροτικής παραγωγής και αξιοποίησης στην κοιλάδα του Αλφειού.

3. Τον κ. Πυρπυρή Καλλίμαχο του Πάνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Κλείτορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:

α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής.

β) Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων.

γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε. Βυτίνας, Κλείτορος και Λαγκαδίων.
4. Τον κ. Κοσμόπουλο Κωνσταντίνο του Παρασκευά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης του αναθέτει τις καθ' ύλην αρμοδιότητες για την αξιοποίηση του φαραγγιού και της Λίμνης του Λάδωνα.

5. Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Τρικολώνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:

α) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του ορεινού όγκου του Μαινάλου.

β) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του φαραγγιού του Λούσιου.

γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό για τις Δ.Ε. Δημητσάνας, Τρικολώνων και Ηραίας.


Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ξυνής Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.- 


Πηγή: https://www.kalimera-arkadia.


Δημοσίευση σχολίου