Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δημητσάνα 220 07
Δημητσάνα, 09-04-2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 700.000,00€ στο Δήμο Γορτυνίας,

ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης έργα πάνω από 6.514479,48€.

Ο Δήμος Γορτυνίας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για την αξιοποίηση παλαιών μελετών, που βρίσκονταν στάσιμες, αλλά πολύ περισσότερο δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση νέων, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ».
Το προτεινόμενο έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των λυμάτων και να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Τοπικής Κοινότητας Λουτρών (Ιαματικές πηγές) της Δημοτικής Ενότητας Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
Με το προτεινόμενο δίκτυο ακαθάρτων θα καλυφθεί το σύνολο του δομημένου τμήματος του οικισμού. Θα κατασκευασθεί επίσης ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής των λυμάτων στην ΕΕΛ. Το συνολικό μήκος του δικτύου, περιλαμβανομένου και του κεντρικού αγωγού είναι 2.400 m. Το δίκτυο θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου Φ250.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή και τη δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Η εγκατάσταση που έχει σχεδιασθεί είναι τύπου φυσικής επεξεργασίας προκειμένου να έχει σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και πολύ μικρό κόστος λειτουργίας.
Έχει δυναμικότητα 300 ατόμων Ισοδύναμου Πληθυσμού.
Συνολικά, στο ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης έργα πάνω από 6.514479,48€, για τα οποία έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και έχουν συναφθεί αντίστοιχες συμβάσεις με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, για την εξασφάλιση της απαραίτητης διαχειριστικής επάρκειας.
Γραφείο Τύπου
Δημοσίευση σχολίου